SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH

W dniu 27.02.2014 r. o godzinie 14:30 (uwaga, godzina została zmieniona!) odbędzie się SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH zorganizowane podczas Targów GARDENIA przez  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

Podczas spotkania  pod dyskusję zostaną poddane dwa tematy:

1. możliwości wypracowania form wspierania własnych i wspólnych inicjatyw, przepływu informacji o podejmowanych działaniach i ich popularyzacja oraz zwiększenie wpływu naszej branży na działania legislacyjne;

2. upowszechnianie i popularyzacja dobrych praktyk ogrodniczych – jak zasypać „przepaść” pomiędzy nauką, wiedzą i praktyką ?