Kurs "Inspektor nadzoru prac w drzewostanie"

Kurs „Inspektor nadzoru prac w drzewostanie”

Termin kursu:

16, 17, 18, 19, 25, 26 czerwca 2016 w godz. 8:00 – 15:00   (48 godz.)    

cena: 2.300,- zł. brutto (1.869,92 zł netto)

Kurs jest skierowany do osób które kierują lub nadzorują prace przy drzewach i krzewach : sadzenie, cięcie, leczenie, zabiegi w koronach, zabiegi w systemach korzeniowych, wzmacnianie mechaniczne, przesadzanie, diagnozowanie stanu zdrowotnego, usuwanie części nadziemnych i systemów korzeniowych, inne zabiegi pielęgnacyjne.

Kurs kończy się egzaminem.

Warunki zakwalifikowania na kurs: wykształcenie przyrodnicze (studia lub technikum leśne albo ogrodnicze), staż – minimum 3 lata w terenach zieleni, w tym co najmniej 12 miesięcy na stanowisku związanym z pracami w drzewostanie.

Program :

  1. przedstawienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia prac w drzewostanie;
  2. przekazanie wybranych zagadnień z zakresu dendrologii;
  3. przekazanie wybranych zagadnień z zakresu arborystyki;
  4. zapoznanie uczestników z zasadami i metodami prac przy drzewach i krzewach – zajęcia praktyczne;
  5. egzamin;

Wykładowcy i instruktorzy:

dr hab. inż. Krzysztof Matkowski prof. nadzw.
dr hab. inż. Mieczysław Turski
dr hab. inż. Tomasz Jelonek
dr inż. Przemysław Bąbelewski
dr inż. Tomasz Maliński
dr inż. Arkadiusz Tomczak
mgr inż. Jarosław Machowski
mgr inż. Bartosz Byczkowski
mgr inż. Jerzy Stolarczyk
inż. Maciej Motas
Leszek Kwiasowski

Informacje i zapisy na kurs :

b.dabrowska@osto.pl

tel.: 697 48 30 14

Formularz zgłoszeniowy