Kurs "Inspektor nadzoru prac w drzewostanie"

Kurs „Inspektor nadzoru prac w drzewostanie”

Kurs „Inspektor nadzoru prac w drzewostanie” odbędzie się w Poznaniu w sali dydaktycznej OSTO przy ul. Głogowskiej 84 lok. 6 (II piętro)

Termin kursu:

13, 14, 15, 16, 22, 23 listopada 2018 w godz. 8:00 – 15:00   (48 godz.)    

cena: 2.600,- zł. brutto (2.113,82 zł netto)

Kurs jest skierowany do osób które kierują lub nadzorują prace przy drzewach i krzewach : sadzenie, cięcie, leczenie, zabiegi w koronach, zabiegi w systemach korzeniowych, wzmacnianie mechaniczne, przesadzanie, diagnozowanie stanu zdrowotnego, usuwanie części nadziemnych i systemów korzeniowych, inne zabiegi pielęgnacyjne.

Kurs kończy się egzaminem.

Warunki zakwalifikowania na kurs: wykształcenie przyrodnicze (studia lub technikum leśne albo ogrodnicze), staż – minimum 3 lata w terenach zieleni, w tym co najmniej 12 miesięcy na stanowisku związanym z pracami w drzewostanie.

Program :

 1. Drzewa w otoczeniu człowieka: jak funkcjonują, dlaczego są dla nas ważne i jak żyć z nimi w zgodzie
 2. Budowa anatomiczna drzew i krzewów.
 3. Dobór gatunkowy do nasadzeń
 4. Rodzaje i sposoby cięć drzew i krzewów
 5. Sadzenie drzew w miastach, formowanie młodych drzew.
 6. Zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające w obrębie korzeni i pni drzew
 7. Wycinka drzew, szacowanie wartości drewna, ocena jakości i gospodarowanie drewnem
 8. Zagrożenie drzew i krzewów przez choroby i przeciwdziałanie ich występowaniu
 9. Metody usuwania drzew
 10. Drzewa jako siedliska organizmów podlegających ochronie prawnej
 11. Metody diagnozowania stanu zdrowotnego drzew.
 12. Metody określania wieku drzewa.
 13. Pielęgnacja drzew i krzewów
 14. Regulacje prawne związane z pracami w drzewostanie
 15. Przesadzanie drzew i krzewów
 16. Praktyczne aspekty odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z pracami w drzewostanie.
 17. Zabiegi wzmacniania mechanicznego drzew.
 18. Podstawowe gatunki drzew występujące w polskim krajobrazie.
 19. Sprzęt i wyposażenie arborysty.
 20. Pokaz i instruktaż zakładania wiązania
 21. Pokaz wykonywania prac w koronie drzewa

Wykładowcy i instruktorzy:

prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski
dr hab. inż. Krzysztof Matkowski prof. nadzw.
dr hab. inż. Marcin Jakubowski
dr hab. inż. Arkadiusz Tomczak
dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński
dr hab. inż. Mieczysław Turski
dr hab. inż. Tomasz Jelonek
dr inż. Przemysław Bąbelewski
dr inż. Tomasz Maliński    
dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
mgr inż. Jarosław Machowski
mgr inż. Bartosz Byczkowski
Jerzy Stolarczyk
Tomasz Siedlecki
adw. Sara Til Dąbrowska
mgr inż. Michał Grześkowiak
inż. Maciej Motas
Leszek Kwiasowski

 

Informacje i zapisy na kurs :

b.dabrowska@osto.pl

tel.: 697 48 30 14

RODO

Formularz zgłoszeniowy