Kurs "Inspektor nadzoru terenów zieleni

Kurs „Inspektor nadzoru terenów zieleni

Zapraszamy na kurs inspektorski, który odbędzie się Poznaniu w dniach 23.11.2015 r. – 17.12.2015 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób nadzorujących wykonywanie prac w terenach zieleni publicznej.

Cena kursu 3.300,-zł brutto

Warunki uczestnictwa:

– ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym i minimum 2 lata stażu pracy w terenach zieleni (w tym 1 rok w wykonawstwie);
– ukończone studia inżynierskie lub licencjackie na kierunku przyrodniczym i minimum 3 lata praktyki w terenach zieleni;
– wykształcenie średnie kierunkowe, 8 lat praktyki i rozmowa kwalifikacyjna.

Kurs składa się z 81 godzin zajęć w tym jest egzamin końcowy.  Zajęcia odbędą się w dniach:

23, 24, 25, 26 listopada oraz 7, 8, 9 i 10 grudnia 2015 r. w godzinach od 9:00 do17:00, egzamin w dniu 17.12.2015 r.

TEMATYKA ZAJĘĆ

– Zasady i tryb postępowania w działaniach na rzecz ochrony środowiska INTZ w świetle przepisów
– Rola i zadania INTZ w procesie inwestycyjnym
– Ocena materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń w oparciu o przyjęte normy i wymagania projektowe
– Powierzchnia biologicznie czynna w środowisku silnie zurbanizowanym
– Kontrola jakości prowadzonych prac
– Egzekwowanie jakości a kary umowne;
– Zabezpieczenie drzew na placach budów;
– Systemy zieleni miejskiej.
– Tereny zieleni jako element środowiska
– Tereny środowiskotwórcze.
– Planowanie przestrzenne i projektowanie
– Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni
– Zagadnienia związane z kosztorysowaniem
– Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych.
– Aktualne zasady bhp w terenach zieleni oraz bezpieczeństwo prac na budowie (bioz)
– Problemy z rozpoznawaniem drzew w stanie bezlistnym.
– Arborystyka – kształtowanie koron drzew, wykonywanie prac pielęgnacyjnych, techniki linowe.
– Powierzchnia biologicznie czynna w środowisku silnie zurbanizowanym
– Ocena prawidłowości i technologii wykonania prac przy instalacji systemów automatycznego nawadniania.
– Specyfika robót w pasach drogowych
– Specyfika dachu zielonego
– Rola INTZ w przebiegu budowlanych procesów inwestycyjnych – studium przypadku.

Wykładowcy:

prof. dr hab. Tadeusz Baranowski
mgr inż. Agnieszka Szulc
dr inż. Piotr Lewandowski
dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
dr inż. Tomasz Maliński
mgr inż. Bartosz Byczkowski
dr inż. Wojciech Pusz
mgr Jacek Ciechanowski
mgr inż. Mariusz Dąbrowski
mgr inż. Magdalena Garczarczyk
dr Szymon Łukasiewicz
mgr inż. Jarosław Machowski
mgr inż. Artur Maj
inż. Maciej Motas
mgr inż. Wojciech Januszczyk
mgr inż. Jacek Zatorski
Paweł Kożuchowski

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Bożena Dąbrowska – tel. 697 483014, e-mail: b.dabrowska@osto.pl