Kurs "Zarządzanie terenami zieleni"

Kurs „Zarządzanie terenami zieleni”

Zapraszamy na kurs „Zarządzanie terenami zieleni”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 16-go do 20-go kwietnia 2018 roku.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się zarządzaniem terenami zieleni – urzędników odpowiedzialnych za tereny zieleni, zarządców nieruchomości, kadry kierowniczej, średniego i wyższego szczebla firm zajmujących się budową terenów zieleni.

Kurs składa się z 5 dni zajęć po 8 godzin;

Cena kursu wynosi 2.000,- zł netto plus 23% pod. VAT.

Tematyka kursu:

  1. Podstawy wiedzy ogrodniczej

 – rośliny i ich zastosowanie ( rozpoznawanie)

– dobór roślin – wymagania środowiskowe, ocena materiału szkółkarskiego

– pielęgnacja roślin

– ochrona chemiczna i niechemiczna roślin ozdobnych

–  kontrola jakości prowadzonych prac

– podstawy ekologii, organizmy chronione prawem

  1. Zarządzanie terenami zieleni.

– zarządzający jako odpowiedzialny za planowanie i utrzymanie terenów zieleni  

– zamówienia publiczne i umowy z wykonawcami

– czytanie projektów, inwentaryzacji i specyfikacji technicznych     

– bhp, wykorzystanie sprzętu mechanicznego

– kosztorysowanie

  1. Zarządzanie terenami o specjalnym statusie

– parki

– lasy

– obiekty zabytkowe

– cmentarze

– uzdrowiska

– place zabaw 

– zieleń na dachach

  1. Nazewnictwo stosowane w terenach zieleni. Dobre praktyki (konsultacje społeczne, jak pozyskać projekt), projektowanie bez barier (dla niepełnosprawnych)

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Bożena Dąbrowska – tel. 697 48 30 14 – e-mail: b.dabrowska@osto.pl

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY