Kursy i szkolenia planowane w sezonie 2021/2022

Kursy i szkolenia planowane w sezonie 2021/2022

Kurs „Inspektor nadzoru terenów zieleni”     – 23.11.2021 r. – 10.12.2021 r.

Kurs „Projektowania i zakładania ogrodów”  – 13.11.2021 r. – 16.01.2022 r.

Kurs „Rozpoznawania drzew w stanie bezlistnym”  – 25.01.2022 r. – 27.01.2022 r.

Szkolenie „Projektowanie i instalacja systemów automatycznego nawadniania”  –  26-27.03.2022 r. – 02-03.04.2022 r.

Kurs „Inspektor nadzoru prac w drzewostanie” – 04.04.2022 r. – 08.04.2022 r.

Kurs „Rozpoznawanie drzew”  – 07.06.2022 r. – 09.06.2022 r.

Szkolenie „Projektowanie i budowa dachów zielonych”  – 09.06.2022 r. – 11.06.2022 r.

 

Szczegółowe informacje o każdym kursie i szkoleniu będą publikowane w kolejnych wpisach w terminach bliższych datom rozpoczęcia danego kursu.

Osoby zainteresowane zapraszamy również do kontaktu mailowego:

b.dabrowska@osto.plbiuro@osto.pl

lub telefonicznego:

Bożena Dąbrowska – 697 48 30 14