Szkolenie ze stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody

Szkolenie ze stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody

Zapraszamy na szkoleniu z zakresu stosowanie przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu.

Termin :  03 marca 2020 r.,  godzina 10.00-14.00

Miejsce : Poznań, ul.Głogowska 84/6

Cena: 150zł netto

Dla członków OSTO 30% zniżki

Szkolenie będzie dotyczyć aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska dotyczących zagadnień związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz wykonywaniem prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu:

– zasady wydawania i uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

– wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów,

– wykonywanie prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu oraz prowadzenie robót budowlanych w sąsiedztwie drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody,

– obowiązki związane z nasadzeniami kompensacyjnymi,

– opłaty z tytułu usuwania drzew lub krzewów,

– wymierzanie kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie lub uszkodzenie drzew lub krzewów,

na podstawie ustawy o ochronie przyrody i aktualnych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Kinga Szafrańska – tel. 502 294 361 – e-mail: k.szafranska@osto.pl