Szkolenie ze stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody

Szkolenie ze stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody

Zapraszamy na szkoleniu z zakresu stosowanie przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu.

Termin :  02 marca 2021 r.,  godzina 10.00-14.00

Miejsce : Poznań, ul.Głogowska 84/6

Cena: 150zł netto

Dla członków OSTO oraz stowarzyszeń zaprzyjaźnionych 30% zniżki

Szkolenie zamierzamy przeprowadzić w modelu hybrydowym – w zależności od bieżących zaleceń sanitarnych dla dozwolonej ilości osób stacjonarnie oraz dla pozostałych osób transmisja on-line.

Szkolenie będzie dotyczyć aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska dotyczących zagadnień związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz wykonywaniem prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu:

– zasady wydawania i uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

– wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów,

– wykonywanie prac pielęgnacyjnych w zadrzewieniu oraz prowadzenie robót budowlanych w sąsiedztwie drzew lub krzewów, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody,

– obowiązki związane z nasadzeniami kompensacyjnymi,

– opłaty z tytułu usuwania drzew lub krzewów,

– wymierzanie kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie lub uszkodzenie drzew lub krzewów,

na podstawie ustawy o ochronie przyrody i aktualnych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Bożena Dąbrowska – tel. 697 483 014, e-mail: b.dabrowska@osto.pl