Kurs projektowania i zakładania ogrodów - II-gi stopień

Kurs projektowania i zakładania ogrodów – II-gi stopień

Zapraszamy na kurs projektowania i zakładania ogrodów II-go stopnia, który odbędzie się w

Poznaniu w terminie 09.02.2019 r. – 07.04.2019 r.

ilość godzin zajęć: 84  (7 weekendów)

cena: 1.780,- zł

Jest to kurs dla osób zdecydowanych na rozwijanie swoich kompetencji w zakresie projektowania ogrodów. Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności wykonując kolejne projekty i poszerzają wiedzę o techniczne i prawne zagadnienia związane z wykonaniem projektu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a każdy wykonany przez słuchaczy projekt jest indywidualnie omawiany przez prowadzącego. Program zajęć obejmuje także wycenę projektu, oraz wykonanie planów realizacyjnych. Uczestnictwo w tym kursie daje nie tylko teoretyczną wiedzę, lecz również praktyczne umiejętności, które są najważniejszym narzędziem w ręku twórcy ogrodów.

Tematyka zajęć:

Styl ogrodu i stylizacja ogrodu (typ nastroju, styl, uczucie jakie zamierza się uzyskać w projektowanym ogrodzie)

tablica zdjęć referencyjnych

Dokumentacja projektowa

część graficzna ( symbole graficzne stosowane przy rysowaniu planów realizacyjnych )
normatywy techniczne i normatywy przestrzenne (prawo budowlane, ochrona przyrody)
wymiarowanie
rysowanie rzutu aksonometrycznego
plan nasadzeń (wykaz projektowanych roślin, symbole, skala, numer według wykazu, ilość sztuk, rozstawa)

Słońce w ogrodzie

Gospodarka istniejącym drzewostanem

Architektura ogrodowa

murki, schody, nawierzchnie
oświetlenie

Kompozycje roślinne

Zielone dachy

Pielęgnowanie roślin w ogrodzie

Kosztorysowanie prac ogrodniczych

Terminy zajęć:

9, 10, 16, 17 lutego, 2, 3, 9, 10 ,16, 17, 30,31 marca oraz 6 i 7 kwietnia

informacje i zapisy:  Bożena Dąbrowska – tel. 697 48 30 14

e-mail: b.dabrowska@osto.pl  

RODO

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY