Kurs projektowania i zakładania ogrodów

Kurs projektowania i zakładania ogrodów

Zapraszamy na kurs projektowania i zakładania ogrodów, który odbędzie się w Poznaniu w terminie od 26.11.2022 r. do 29.01.2023 r.

ilość godzin – 84  (7 weekendów)

cena – 1.980,- zł

Jest to kurs skierowany do osób , które chcą poznać nowy zawód – projektanta ogrodów. W trakcie zajęć uczestnicy będą kształcić umiejętność kreatywnego gospodarowania przestrzenią i tworzenia kompozycji, poznają metody stylizacji wnętrz ogrodowych. Podczas zajęć będą również praktycznie wykorzystywać różne techniki wykonania plansz i rysunków niezbędnych do prawidłowego przedstawienia koncepcji w wersji graficznej. Zajęcia warsztatowe pomogą uczestnikom wypracować własny styl i rozwinąć umiejętność prezentowania swoich pomysłów. Dla osób, które podczas kursu odkryją w sobie predyspozycje, może to być początek drogi do wymarzonego zawodu, którego będą mogły dalej uczyć się, na organizowanych przez nas kursach.

Planujemy przeprowadzenie kursu w wersji tradycyjnej (stacjonarnej) z planowanymi terminami 7 zjazdów:

26 i 27 listopada, 3 i 4 grudnia, 10 i 11 grudnia, 17 i 18 grudnia, 14 i 15 stycznia, 21 i 22 stycznia oraz 28 i 29 stycznia.

W sytuacji gdyby zostały zarządzone obostrzenia „covidowe” przeprowadzimy części kursu on-line. Wówczas zajęcia będą odbywały się z nieco mniejszą intensywnością, ale z wydłużeniem czasu kursu.

Tematyka zajęć:

– ogród (podstawowe pojęcia, teoria wnętrz, jednostka przestrzenna, powiązania przestrzenne z otoczeniem)
etapy tworzenia projektu (etap I – wstępny, etap II – projekt koncepcyjny, etap III –projekt realizacyjny)
prezentacja pomysłu na papierze (skala, symbole graficzne)
język projektowania – treść i forma przekazu (rzut poziomy, rzut pionowy, widok, rzut aksonometryczny, perspektywa, makieta)
style ogrodowe
zasady kształtowania ogrodów (elementy kompozycji: linia, płaszczyzna, bryła)
siatka kwadratów
schemat funkcjonalno-przestrzenny (analiza przestrzeni i podział ogrodu ze względu na funkcje)
nauka rysowania przekrojów, widoków
inwentaryzacja (wykonanie inwentaryzacji metodą pomiarów liniowych i prostokątnych, arkusz inwentaryzacyjny)
współczesne trendy w projektowaniu ogrodów
komunikacja (budowanie relacji z klientem)
nawadnianie (zasady projektowania systemów nawadniających)
trawniki (projektowanie, zakładanie i pielęgnacja z uwzględnieniem specyfiki zastosowania robotów koszących)
techniki komputerowe (wykorzystanie różnych programów komputerowych do przedstawienia projektu)

informacje i zapisy:  Bożena Dąbrowska – tel. 697 48 30 14

e-mail: b.dabrowska@osto.pl

RODO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POZNAŃ