Kurs projektowania i zakładania ogrodów II-go stopnia

Kurs projektowania i zakładania ogrodów II-go stopnia

Poznań 20.01.2018 r. – 11.03.2018 r.

ilość godzin: 84 (7 weekendów)

cena: 1.780,- zł

Jest to kurs dla osób zdecydowanych na rozwijanie swoich kompetencji w zakresie projektowania ogrodów. Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności wykonując kolejne projekty i poszerzają wiedzę o techniczne i prawne zagadnienia związane z wykonaniem projektu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a każdy wykonany przez słuchaczy projekt jest indywidualnie omawiany przez prowadzącego. Program zajęć obejmuje także wycenę projektu, oraz wykonanie planów realizacyjnych. Uczestnictwo w tym kursie daje nie tylko teoretyczną wiedzę, lecz również praktyczne umiejętności, które są najważniejszym narzędziem w ręku twórcy ogrodów.

Tematyka zajęć:

Styl ogrodu i stylizacja ogrodu (typ nastroju, styl, uczucie jakie zamierza się uzyskać w projektowanym ogrodzie)

tablica zdjęć referencyjnych

Dokumentacja projektowa

część graficzna ( symbole graficzne stosowane przy rysowaniu planów realizacyjnych )
normatywy techniczne i normatywy przestrzenne (prawo budowlane, ochrona przyrody)
wymiarowanie
rysowanie rzutu aksonometrycznego
plan nasadzeń (wykaz projektowanych roślin, symbole, skala, numer według wykazu, ilość sztuk, rozstawa)

Słońce w ogrodzie

Gospodarka istniejącym drzewostanem

Architektura ogrodowa

murki, schody, nawierzchnie
oświetlenie
woda w ogrodzie,

Zielone dachy

Pielęgnowanie roślin w ogrodzie

Kosztorysowanie prac ogrodniczych

Terminy zajęć:

20, 21, 27, 28 stycznia, 3, 4, 10, 11, 17, 18 lutego, 3, 4, 10 ,11 marca

informacje i zapisy:  Bożena Dąbrowska – tel. 697 48 30 14

e-mail: b.dabrowska@osto.pl  

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY