OGRÓD 3D - kurs SKETCHUP

OGRÓD 3D – kurs SKETCHUP

Zapraszamy na szkolenie prowadzone w formie on-line z projektowania w programie SketchUp.

Termin :  23, 24, 25, 29 i 30.08.2022 r. (godz. 10:00 – 16:00) 

Koszt: 750,- zł netto, 922,50 zł brutto

Szkolenie jest na poziomie podstawowym i trwa 32 godziny.

Prowadząca: inż. arch. kraj. Monika Wójcik

Zawartość merytoryczna:

Zapoznanie się z podstawami pracy w programie SketchUp

 1. Podstawy pracy z programem
  • omówienie środowiska pracy i interfejsu
  • konfigurowanie programu
 2. Poruszanie się w programie
  • sposoby poruszania się w przestrzeni 3D
  • skróty klawiaturowe
  • sposoby i rodzaje zaznaczania obiektów
  • rodzaje widoków i ich wykorzystanie
 3. Omówienie narzędzi programu SketchUp
  • wykorzystanie narzędzi rysunkowych: Linia, Prostokąt, Koło, Łuk, Odsunięcie, Wepchnij / Wyciągnij
 • wykorzystanie narzędzi modyfikujących: Przesuń, Obróć, Wepchnij / Wyciągnij, Odsunięcie, Skala
 1. 4. Kopiowanie elementów
  • kopiowanie w osi
  • kopiowanie po obrocie

Zaawansowana praca z modelem i sposoby jego prezentacji

 1. Grupy i komponenty
  • tworzenie grup/komponentów
  • edytowanie grup/komponentów
 2. Modelowanie w programie SketchUp
  • tworzenie złożonych trójwymiarowych elementów za pomocą podstawowych narzędzi programu
  • edytowanie obiektów
  • precyzyjne modelowanie obiektów
 3. Tekstury w SketchUp
  • nakładanie materiałów na obiekty
  • pozycjonowanie materiałów
  • edytowanie materiałów
  • importowanie materiałów
 4. Korzystanie z bibliotek 3D Warehouse
  • importowanie obiektów do programu
  • praca na zaimportowanych obiektach
 5. Prezentacja modelu
  • zmiana styli dla modelu
  • edytowanie styli
  • ustawienia słońca i cienia
 • Widoki – Korzystanie z widoków predefiniowanych, zmiana ustawień 3D – perspektywa, aksonometria, perspektywa dwuzbiegowa
 1. Wtyczki – instalowanie przydatnych wtyczek za pomocą Extension Warehouse

Praktyczne wykorzystanie narzędzi przy tworzeniu projektu ogrodu

  • Importowanie podkładu mapowego oraz rzutu parteru
  • Modyfikacja terenu
  • Modelowanie budynku i elementów małej architektury
  • Importowanie gotowych elementów z 3D Warehouse
  • Tworzenie ogrodzenia oraz nawierzchni
  • Import modeli roślin 3D
  • Tworzenie gotowych widoków
  • Przygotowanie i eksport do programów renderujących

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Bożena Dąbrowska – tel. 697 483 014; b.dabrowska@osto.pl 

RODO