Członkowie honorowi

piotrurbanski Piotr Urbański (dr hab. prof. nadzw. Dziekan Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) – Urodzony w Kępnie, 10 kwietnia 1959 roku. Pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Kierownik Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i nauczyciel akademicki, z 30-letnim stażem. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie ogrodnictwa, w specjalności: kształtowanie terenów zieleni.
Prodziekan ds. Studiów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w latach 2002-2008 i Dziekan Wydziału w kadencji 2008-2012.
Autor i współautor 33 recenzowanych publikacji naukowych, 10 artykułów naukowych, autor 2 książek, współautor 2 monografii, współautor 1 podręcznika i 1 skryptu, 29 wystąpień z referatami na konferencjach polskich i zagranicznych, autor i współautor 19 artykułów popularno-naukowych oraz autor 1 ulotki. Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent 5 prac doktorskich i opinii o rozprawach habilitacyjnych, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dla 5 kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Główne zagadnienie badawcze, to architektura krajobrazu, w zakresie: pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, oceny możliwości stosowania i wykorzystania traw rabatowych do dekoracji terenów zieleni oraz rekultywacji hałd i zwałowisk pogórniczych.
Współtwórca kierunku Architektura krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu.
Od 2010 roku Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Ponadto członek Polskiego Towarzystwa Mikoryzowego (współzałożyciel), Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa.
W roku 1986 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zespołową III stopnia z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012).
Od 2009 roku – honorowy członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.
tadeuszbaranowski Tadeusz Baranowski (Prof. zw. dr hab. Kier. Katedry Metod Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) – emerytowany nauczyciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czynny wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Przez całe swoje życie zawodowe zajmował się i nadal zajmuje się ochroną roślin ozdobnych zarówno w gruncie jak i pod osłonami. W ostatnich latach swoje zainteresowania poszerzył o ochronę zieleni w miastach. „Pogromca” szrotówka kasztanowcowiaczka.
 tomaszciesielski Tomasz Ciesielski (Członek Garden Media Guild, Garden Photographers Associacion i Royal Horticultural Society, Fotograf) – Zajmuje się profesjonalnie fotografią od 25 lat. Jest członkiem GARDEN MEDIA GUILD oraz PROFESSIONAL GARDEN PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION, dwóch brytyjskich stowarzyszeń skupiających autorów książek, filmowców, fotografów i dziennikarzy zajmujących się zawodowo tematyką ogrodniczą. Współpracuje stale z wieloma wydawnictwami ogrodniczymi działającymi głównie na terenie Unii Europejskiej. Na rynku europejskim i pozaeuropejskim jest reprezentowany przez trzy branżowe agencje fotograficzne GAPPHOTOS, GARDEN WORLD IMAGES oraz FLORAPRESS.Więcej na: www.bankfoto.net