O Stowarzyszeniu

15latW bieżącym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Jest to doskonała okazja do podsumowania wyników naszej działalności i oceny wpływu na rozwój „zielonej branży”. Powołując do życia Stowarzyszenie, kierowaliśmy się chęcią stworzenia platformy do dyskusji i wymiany informacji, która dawałaby możliwość integracji naszego środowiska zawodowego, przyczyniała się do wypracowywania standardów zawodowych, upowszechniała zasady zdrowej konkurencji ale również współpracy, dawała możliwość poszerzania wiedzy i promowała nas jako profesjonalną grupę zawodową.Jako jedną z podstawowych form działania uznaliśmy organizację szkoleń, podczas których uczestnicy mogą nie tylko korzystać z możliwości poznania nowych rozwiązań naukowo-technicznych, ale również mają okazją do spotkań i dyskusji o problemach środowiska. W ramach działalności szkoleniowej organizowaliśmy cykle seminariów OGRODY XXI-go WIEKU, AKADEMIA „ZIELEŃ W MIEŚCIE” oraz szkolenia i kursy tematyczne, związane z wąskimi specjalnościami , jak budowa dachów zielonych, automatyczne nawadnianie czy ochrona roślin.Od 2012 roku prowadzimy również kurs INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI, który przygotowuje uczestników do odpowiedzialnego wykonywania tej funkcji. W roku bieżącym widząc ogromne zapotrzebowanie na kursy dające wiedzę w tym zakresie, rozpoczynamy prowadzenie kursu SPECJALISTA DO NADZORU PRAC W DRZEWOSTANIE.

W naszej działalności dążymy do współpracy z wszystkimi organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz naszego środowiska zawodowego i rozwoju branży. Od 2007 roku współpracujemy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi w zakresie Targów Ogrodniczych i Architektury Krajobrazu GARDENIA, oraz imprez im towarzyszących. W roku bieżącym udało nam się doprowadzić do pierwszego w Polsce spotkania przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń branżowych. To ważne wydarzenie, które będzie miało kontynuację w latach następnych. Współpraca pomiędzy naszymi organizacjami jest niezbędna w zakresie wypracowywania wspólnego stanowiska w kwestiach legislacyjnych, ale również w zakresie ustalania i propagowania standardów zawodowych. Włączamy się również w prace Ministerstwa Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, np. przy opracowywaniu ”Kodeksu dobrych praktyk ogrodniczych”.

Okazją do budowania klimatu zdrowej konkurencji są niewątpliwie konkursy, podczas których uczestnicy mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami, ale również mają okazję do wspólnej zabawy. Wspólnie z programem „Maja w ogrodzie” organizujemy Konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE relacjonowany przez telewizję TVN, prowadzimy również Konkurs ZIELEŃ W MIEŚCIE na najlepszy projekt zagospodarowania publicznych terenów zieleni. Nasi laureaci mają zapewnioną szansę na realizację!

W ciągu piętnastu lat działalności staraliśmy się również stworzyć wiele okazji do integracji naszych członków. Spotkania organizowane w ciekawych miejscach i tematyczne wycieczki są niewątpliwie świetną okazja do zawarcia nowych znajomości i zacieśnienia kontaktów. Wspólne wyjazdy na najważniejsze imprezy wystawiennicze oraz do najciekawszych ogrodów świata, pozwalają nam czuć się nie tylko stowarzyszeniem zawodowym, ale również grupą ludzi, których łączy pasja i wspólne zainteresowania.