Członkowie zarządu

prezioMariusz Dąbrowski (Prezes Zarządu) – Współzałożyciel i prezes OSTO od 1999 roku. Inicjator i pomysłodawca wielu projektów związanych z promowaniem wiedzy  i dobrych praktyk ogrodniczych ( m.in. OGRODY XXI WIEKU,  AKADEMIA ZIELEŃ W MIEŚCIE, konkurs na projekt zagospodarowania publicznych terenów zieleni). Uczestnik i organizator wielu seminariów i konferencji  branżowych. Współwłaściciel firmy zajmującej się projektowaniem i realizacją  terenów zieleni oraz  szkoleniem  projektantów i wykonawców terenów zieleni. Chętnie podejmujący wyzwania związane ze stosowaniem nowych technologii w terenach zieleni.
 lidia_tokarskamgr inż. Lidia Tokarska (V-ce Prezes Zarządu) – Absolwentka  Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończyła Architekturę Krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej, Ochronę i Konserwację Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW w Warszawie oraz Kreowanie Przestrzeni Publicznej na WSPS. Od wielu lat członek OSTO,  współzałożycielka stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczy w organizacji branżowych spotkań, szkoleń i wystaw targowych.  W praktyce łączy pasję ogrodniczą z ciągle poszerzaną wiedzą.. W ramach prowadzonej firmy Zielony Salon  zajmuje się projektowaniem i zakładaniem zieleni,  przyjaznej użytkownikom, zgodne z naturą i współczesnymi trendami. Fascynuje ją rewaloryzacja zabytkowych parków. Autorka artykułów do prasy ogrodniczej i branżowej.
 stanislaw_szubertStanisław Szubert (Skarbnik) – Technik Ogrodnik. Absolwent Technikum Ogrodniczego w Lesznie. Od 20 lat prowadzi firmę usługowo – ogrodniczą, zajmująca się budową i pielęgnacją ogrodów i terenów zieleni. Członek OSTO od 1999 roku, którego jest współzałożycielem. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się przy organizacji branżowych spotkań i wystaw targowych. Propagator zdrowego stylu życia i żywności ekologicznej.
 Jacek (3)Jacek Zatorski (Sekretarz) – Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz specjalizacji Kształtowanie Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym AR, a następnie pracownik tejże uczelni, kierujący działalnością m.in. Ogrodu Dendrologicznego AR (1996-2002). Od 2002 roku właściciel firmy projektującej i urządzającej ogrody oraz tereny użyteczności publicznej, a także sprawującej nadzory prac w terenach zieleni i ochronie środowiska. Autor wielu opracowań ogrodniczych i dendrologicznych. Ceniony za skrupulatne i wnikliwe podejście do zadań, które są mu powierzane. Członek OSTO od 2014 roku, aktywnie uczestniczący w organizacji branżowych spotkań i wystaw targowych.
 Małgorzata Bogusławskamgr inż. Małgorzata Bogusławska (Członek Zarządu) – Absolwentka Katedry Terenów Zieleni na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Projektant terenów zieleni. W latach 1998–2005 pracownik dydaktyczny Akademii Rolniczej oraz w Liceum Ogrodniczym w Poznaniu. Od 2005 roku prowadzi firmę zajmującą się projektowaniem terenów zieleni, zarówno prywatnych jak i użyteczności publicznej. Specjalista w dziedzinie projektowania i budowy oczek wodnych, stawów i elementów towarzyszących wodzie. Od 2000 roku czynnie zaangażowana w przygotowywanie i prowadzenie kursów
oraz szkoleń w OSTO. Autorka licznych artykułów w prasie ogrodniczej i publikacji branżowych.