Kurs inspektor nadzoru terenów zieleni

kurs_inspektora_nadzoru_terenow_zieleni_tytul

Warunki uczestnictwa:

– ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym i minimum 2 lata stażu pracy w terenach zieleni (w tym 1 rok w wykonawstwie);
– ukończone studia inżynierskie lub licencjackie na kierunku przyrodniczym i minimum 3 lata praktyki w terenach zieleni;
– wykształcenie średnie kierunkowe, 8 lat praktyki i rozmowa kwalifikacyjna.

inspektor_nadzoru_foto_kurs2

TEMATYKA ZAJĘĆ

– Zasady i tryb postępowania w działaniach na rzecz ochrony środowiska INTZ w świetle przepisów
– Ocena materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń w oparciu o przyjęte normy i wymagania projektowe
– Najnowsze technologie w terenach zieleni –
– Kontrola jakości prowadzonych prac
– Egzekwowanie jakości a kary umowne;
– Zabezpieczenie drzew na placach budów;
– Ochrona akustyczna;
– Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni
– Zagadnienia związane z kosztorysowaniem
– Ochrona roślin
– Aktualne zasady bhp w terenach zieleni oraz bezpieczeństwo prac na budowie (bioz)
– Chirurgia drzew
– Tereny zieleni jako element środowiska
– Rola i zadania INTZ w procesie inwestycyjnym
– Planowanie przestrzenne i projektowanie
– Tereny zabudowy historycznej
– Specyfika nasadzeń – zasady doboru gatunków
– Kontrola jakości prowadzonych prac
– Segregacja odpadów
– Systemy automatycznego nawadniania
– Miejskie tereny zieleni otwartej – Parki, zieleńce – zakładanie, problemy z konserwacją
– Gospodarowanie zasobami wodnymi
– Tereny rekultywowane
– Specyfika robót w pasach drogowych
– Specyfika dachu zielonego

Wykładowcy:

prof. dr hab. Tadeusz Baranowski
mgr inż. Bartosz Byczkowski
mgr Jacek Ciechanowski
mgr inż. Mariusz Dąbrowski
mgr inż. Magdalena Garczarczyk
prof. dr hab. Marek Kosmala
dr inż. Piotr Lewandowski
mgr inż. Jarosław Machowski
mgr inż. Artur Maj
prof. dr hab. Tomasz Nowak
dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
mgr inż. Agnieszka Szulc
mgr inż. Lidia Tokarska
dr inż. Ewa Walter