Kurs "INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

Kurs „INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

Zapraszamy na kurs „Inspektor nadzoru terenów zieleni”, który odbędzie się Poznaniu w dniach 23.11.2021 r. – 10.12.2021 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób nadzorujących wykonywanie prac w terenach zieleni publicznej.

Cena kursu 3.850,-zł brutto (3.130,08 zł netto)

Kurs składa się z 74 godzin zajęć w tym jest egzamin końcowy. 

Planujemy przeprowadzenie kursu w wersji tradycyjnej (stacjonarnej) z planowanymi zajęciami w dniach: 23, 24, 25, 26, 30 listopada oraz 1, 2 i 3 grudnia w godzinach od 9:00 do 17:00. Egzamin odbędzie się 10-go grudnia.

Liczymy się jednak z możliwością konieczności przeprowadzenia kursu on-line. Wówczas zajęcia będą odbywały się z nieco mniejszą intensywnością, ale z wykorzystaniem dodatkowych dni.

Warunki uczestnictwa:

ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym i minimum 2 lata stażu pracy w terenach zieleni (w tym 1 rok w wykonawstwie), lub ukończone studia inżynierskie bądź licencjackie na kierunku przyrodniczym i minimum 3 lata praktyki w terenach zieleni, lub wykształcenie średnie kierunkowe i 8 lat praktyki oraz rozmowa kwalifikacyjna.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Zasady i tryb postępowania w działaniach na rzecz ochrony środowiska INTZ w świetle przepisów
Rola inspektora nadzoru terenów zieleni w pracach    administracji samorządowej
Rola i zadania  INTZ  w procesie inwestycyjnym
Specyfika pracy INTZ występująca przy budowie dróg szybkiego ruch i autostrad
Metody diagnozowania stanu zdrowotnego drzew
Dobór roślin do nasadzeń miejskich, bioróżnorodność
Ocena materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń  w oparciu o przyjęte normy i wymagania projektowe
Najważniejsze choroby i szkodniki drzew i krzewów – zapobieganie i możliwości leczenia
Zagadnienia związane z kosztorysowaniem
Miasto jako układ ekologiczny
Tereny zieleni jako element środowiska
Ocena prawidłowości i technologii wykonania prac przy instalacji systemów automatycznego nawadniania
Problemy z rozpoznawaniem drzew w stanie bezlistnym
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji i zakładaniu terenów zieleni
Tereny zieleni jako siedliska organizmów podlegających ochronie prawnej
Prawne aspekty odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego
Specyfika dachu zielonego w pracy INTZ
Prowadzenie prac w obiektach objętych ochroną konserwatora zabytków
Ogólna charakterystyka gleb miejskich

Nasi wykładowcy:

mgr inż. Agnieszka Szulc
dr hab. inż. Piotr Lewandowski
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja prof. UAP
dr inż. Tomasz Maliński
mgr inż. Bartosz Byczkowski
mgr Jacek Ciechanowski
mgr inż. Mariusz Dąbrowski
mgr inż. Magdalena Garczarczyk
dr Szymon Łukasiewicz
mgr inż. Jarosław Machowski
mgr inż. Artur Maj
mgr inż. Małgorzata Bogusławska
mgr inż. Wojciech Januszczyk
mgr inż. Jacek Zatorski
Paweł Kożuchowski
dr inż. Janusz Mazurek
dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek
dr arch. kraj. Piotr Reda
dr hab. Andrzej M. Jagodziński prof. ID PAN
dr inż. Marzena Jeleniewska-Jankowiak
adw. Anna Sara Til Dąbrowska
dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Bożena Dąbrowska – tel. 697 483 014, e-mail: b.dabrowska@osto.pl

RODO

Formularz zgłoszeniowy