Kurs Projektowania i zakładania ogrodów II-go stopnia

Kurs Projektowania i zakładania ogrodów II-go stopnia

Poznań 16.01.2016 r. – 28.02.2016 r.

Kraków 06.02.2016 r. – 20.03.2016 r.

ilość godzin: 72 (6 weekendów)

cena: 1.540,- zł

Jest to kurs dla osób zdecydowanych na rozwijanie swoich kompetencji w zakresie projektowania ogrodów. Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności wykonując kolejne projekty i poszerzają wiedzę o techniczne i prawne zagadnienia związane z wykonaniem projektu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a każdy wykonany przez słuchaczy projekt jest indywidualnie omawiany przez prowadzącego. Program zajęć obejmuje także wycenę projektu, oraz wykonanie planów realizacyjnych. Uczestnictwo w tym kursie daje nie tylko teoretyczną wiedzę, lecz również praktyczne umiejętności, które są najważniejszym narzędziem w ręku twórcy ogrodów.

Tematyka zajęć:

Styl ogrodu i stylizacja ogrodu (typ nastroju, styl, uczucie jakie zamierza się uzyskać w projektowanym ogrodzie)

tablica zdjęć referencyjnych

Dokumentacja projektowa

część graficzna ( symbole graficzne stosowane przy rysowaniu planów realizacyjnych )
normatywy techniczne i normatywy przestrzenne (prawo budowlane, ochrona przyrody)
wymiarowanie
rysowanie rzutu aksonometrycznego
plan nasadzeń (wykaz projektowanych roślin, symbole, skala, numer według wykazu, ilość sztuk, rozstawa)
słońce w ogrodzie
gospodarka istniejącym drzewostanem
roboty ziemne i organizacja budowy

Architektura ogrodowa

murki, schody, nawierzchnie
oświetlenie
oczka wodne

informacje i zapisy:  Bożena Dąbrowska – tel. 697 48 30 14

e-mail: b.dabrowska@osto.pl