Kurs projektowania i zakładania ogrodów II stopnia

kurs_projektowania_i_zakladania_ogrodow_2_stopnia_tytul

Ilość godzin: 72 godziny (6 weekendów)
Cena kursu: 1.440 zł

Poznań 14.02.2015 – 22.03.2015 // Kraków 28.02.2015 – 12.04.2015

akredytacja

 

Jest to kurs dla osób zdecydowanych na rozwijanie swoich kompetencji w zakresie projektowania ogrodów. Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności wykonując kolejne projekty i poszerzają wiedzę o techniczne i prawne zagadnienia związane z wykonaniem projektu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a każdy wykonany przez słuchaczy projekt jest indywidualnie omawiany przez prowadzącego. Program zajęć obejmuje także wycenę projektu, oraz wykonanie planów realizacyjnych. Uczestnictwo w tym kursie daje nie tylko teoretyczną wiedzę, lecz również praktyczne umiejętności, które są najważniejszym narzędziem w ręku twórcy ogrodów.

 

Tematyka zajęć:

Styl ogrodu i stylizacja ogrodu (typ nastroju, styl, uczucie jakie zamierza się uzyskać w projektowanym ogrodzie)

tablica zdjęć referencyjnych

Dokumentacja projektowa

część graficzna ( symbole graficzne stosowane przy rysowaniu planów realizacyjnych )
normatywy techniczne i normatywy przestrzenne (prawo budowlane, ochrona przyrody)
wymiarowanie
rysowanie rzutu aksonometrycznego
plan nasadzeń (wykaz projektowanych roślin, symbole, skala, numer według wykazu, ilość sztuk, rozstawa)
słońce w ogrodzie
gospodarka istniejącym drzewostanem
roboty ziemne i organizacja budowy

Architektura ogrodowa

murki, schody, nawierzchnie
oświetlenie
oczka wodne

 

Kurs projektowania - Poznań 2