Kurs projektowania ogrodów stopnia I

kurs_projektowania_i_zakladania_1

Ilość godzin: 84 godziny ( 7 weekendów)
Cena kursu: 1.680,- zł

Poznań 15.11.2014 – 18.01.2015 // Kraków 6.12.2014-8.02.2015

akredytacja

 

Jest to kurs skierowany do osób , które chcą poznać nowy zawód – projektanta ogrodów. W trakcie zajęć uczestnicy będą kształcić umiejętność kreatywnego gospodarowania przestrzenią i tworzenia kompozycji, poznają metody stylizacji wnętrz ogrodowych. Podczas zajęć będą również praktycznie wykorzystywać różne techniki wykonania plansz i rysunków niezbędnych do prawidłowego przedstawienia koncepcji w wersji graficznej. Zajęcia warsztatowe pomogą uczestnikom wypracować własny styl i rozwinąć umiejętność prezentowania swoich pomysłów. Dla osób, które podczas kursu odkryją w sobie predyspozycje, może to być początek drogi do wymarzonego zawodu, którego będą mogły dalej uczyć się, na organizowanych przez nas kursach.

 

Tematyka zajęć:

– ogród (podstawowe pojęcia, teoria wnętrz, jednostka przestrzenna, powiązania przestrzenne z otoczeniem)
etapy tworzenia projektu (etap I – wstępny, etap II – projekt koncepcyjny, etap III –projekt realizacyjny)
prezentacja pomysłu na papierze (skala, symbole graficzne)
język projektowania – treść i forma przekazu (rzut poziomy, rzut pionowy, widok, rzut aksonometryczny, perspektywa, makieta)
kompozycja (pojęcie, rodzaje kompozycji)
zasady kształtowania ogrodów (elementy kompozycji: linia, płaszczyzna, bryła)
siatka kwadratów
schemat funkcjonalno-przestrzenny (analiza przestrzeni i podział ogrodu ze względu na funkcje)
nauka rysowania przekrojów, widoków
inwentaryzacja (wykonanie inwentaryzacji metodą pomiarów liniowych i prostokątnych, arkusz inwentaryzacyjny)
kompozycje roślinne (zasady tworzenia kompozycji, dobór roślin)
komunikacja (budowanie relacji z klientem)
nawadnianie (zasady projektowania systemów nawadniających)
trawniki (projektowanie, zakładanie i pielęgnacja)
techniki komputerowe (wykorzystanie różnych programów komputerowych do przedstawienia projektu)

foto_kurs_projektowania_ogrodow