Konferencja "Sadzenie dużych drzew w mieście"

Konferencja „Sadzenie dużych drzew w mieście”

Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatną konferencję „SADZENIE DUŻYCH DRZEW W MIEŚCIE – potrzeby, inspiracje, problemy, technologie” , która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA”.

Konferencja odbędzie się w ramach „Zielonego Edukarium” w czwartek 04 listopada w godzinach 12:00 – 16:00, w Sali Zielonej, która znajduje się we Wschodnim Holu Wejściowym. W godzinach 14:30 – 16:00 przewidziany jest panel dyskusyjny.

Partnerami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów w przygotowaniu konferencji są Szkółki VAN DER BERG i Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA.

Program konferencji:

12:00 mgr inż. arch. kraj. Wojciech Januszczyk FUNDACJA KRAJOBRAZY „Duże drzewa dla miast – wprowadzenie”

12:30 dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW „Dobór gatunków drzew i krzewów – nowe wyzwania” SGGW

13:00 Dariusz Raczko Szkółki Van den Berk „Duże drzewa – od szkółki do celu. Aspekty produkcyjne, logistyczne i pielęgnacyjne”

13:30 mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech GCL „Zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew sadzonych na terenach miejskich”

kawa 14:00- 14:30

panel dyskusyjny/ debata 14:30- 16:00